Iedereen deugt, maar waarvoor?

De Profilzer Methode biedt inzichten van individu tot boardroom. De Methode zorgt voor ondersteuning bij instroom (inzicthen om de juiste duurzame functiematch te maken), doorstroom (inzichten om de beschikbare talenten verder te ontwikkelen) en uitstroom (inzichten in alternatieve perspectieven). Dit alles om rendement bij organisaties te vergroten.

Hieronder volgt een toelichting HOE!

Individueel niveau:

Algemeen:
• Wat is de mate van (te verwachten!) veerkracht / belastbaarheid / werkstress bij deze persoon?

Selectie:
• Is deze kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie?
• Wat moet op een dieper niveau in een selectie interview worden onderzocht?

Ontwikkeling + coaching
• Kunnen deze kandidaten omgaan met veranderende functie of rol?
• Wat dient op een dieper niveau in een promotie interview verder besproken te worden?
• Welke cursus of training is het beste voor deze kandidaat?
• Indien nodig hoe kan ik iemand weer op de rails te krijgen?

Transitie -> Loopbaan + re-integratie
• Wat zijn de sleutels om bestaande werkpatronen te kunnen doorbreken?
• Hoe kan nieuw perspectief geboden worden richting werk voor deze kandidaat?
• Wat is een geschikt carrièrepad voor een individu of werknemer?
• Indien nodig hoe kan ik iemand weer op de rails te krijgen?

Relatieniveau:
• Wat is de te verwachten match met deze nieuwe sollicitant en zijn/haar direct leidinggevende?
• Hoe verhouden de mensen in ons team en/of organisatie zich tot elkaar?
• Waar dient op gelet te worden in de samenwerking tussen deze twee personen (in selectie)

Groepsniveau:
• Kan dit team omgaan met veranderende eisen?
• Welke cursus of training is het beste voor deze mensen en teams?
• Hoe zullen onze medewerkers reageren op de aanstaande reorganisatie of fusie?

Organisatieniveau:
• Wat is de status van het menselijke kapitaal binnen onze organisatie?
• Kunnen wij onze strategieën verwezenlijken met de huidige mensen binnen de organisatie?
• Wie binnen de organisatie is de meest geschikte persoon, op basis van gedrag, voor deze nieuwe positie binnen de organisatie?

Klik hier voor meer informatie over de Profilzer trainingen of neem direct contact met ons op voor uw specifieke vraag.