Iedereen deugt, maar waarvoor?

Met de Profilizer Methode worden inzichten van individu tot boardroom geboden. Hierdoor wordt ondersteuning mogelijk bij:

  • Selectie: juiste duurzame match op basis van veerkracht en functierelevant gedrag
  • Ontwikkeling: talent gericht kunnen ontwikkelen vanuit functiespecifieke eisen of algemene eisen zoals Agile werken
  • Transitie: alternatieve perspectieven bieden in loopbaan of re-integratievraagstukken
  • Relatie: kracht binnen werkrelaties
  • Groep: juiste teamsamenstellingen en profiteren van elkaars krachten
  • Organisatie: vergroten rendementen bij organisaties vanuit beschikbaar talent

Hieronder volgt een toelichting HOE!


Algemeen

• Wat is de te verwachten veerkracht bij deze persoon?

Selectie
• Is deze kandidaat geschikt voor een bepaalde functie?
• Wat moet op een dieper niveau in een selectie interview worden onderzocht?

Ontwikkeling + coaching
• Kan deze kandidaat omgaan met veranderende rol eisen?
• Wat dient op een dieper niveau in een promotie interview verder besproken te worden?
• Welke cursus of training is het beste voor deze kandidaat?

• Hoe agile is deze kandidaat en waar kan hij/zij zich op ontwikkelen vanuit agile gedragskenmerken?

Transitie -> Loopbaan + re-integratie

• Wat zijn de sleutels om bestaande werkpatronen te kunnen doorbreken?
• Hoe kan nieuw perspectief geboden worden richting werk voor deze kandidaat?
• Wat is een geschikt carrièrepad voor een individu of werknemer?
• Indien nodig hoe kan ik iemand weer op de rails te krijgen?


Relatieniveau
• Wat is de te verwachten match met deze sollicitant en zijn/haar direct leidinggevende?
• Hoe verhouden de mensen in ons team, en/of organisatie zich tot elkaar?
• Waar dient op gelet te worden in de samenwerking tussen deze twee personen (in selectie)

Groepsniveau
• Kan dit team omgaan met veranderende rol eisen?
• Welke cursus of training is het beste voor deze mensen en teams?
• Hoe zullen onze medewerkers reageren op de aanstaande reorganisatie of fusie?

Organisatieniveau
• Wat is de status van het menselijke kapitaal binnen onze organisatie?
• Kunnen wij onze strategieën verwezenlijken met de huidige mensen binnen de organisatie?
• In hoeverre komt onze personeelsplanning en strategie overeen met onze organisatiedoelen?

Klik hier voor meer informatie over de Profilzer trainingen of neem direct contact met ons op voor uw specifieke vraag.