Haal bij mensen eruit wat er in zit

Ontwikkelvraagstukken

Bij het goed gebruik maken van het beschikbare talent binnen een organisatie is het uitermate belangrijk (continu) inzicht te hebben en de prestaties en het potentieel van de collega's. Het ontwikkelen van medewerkers is essentieel voor het succes van een organisatie. Leren en ontwikkelen van medewerkers in de juiste functie/rol zorgt ervoor dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, gezonder zijn, meer betrokkenheid tonen en voelen en positief kunnen bijdragen aan de organisatie.

Met de inzichten die voortkomen uit de ontwikkelrapportages worden mogelijkheden geboden om de juiste en relevante ontwikkelingen te versnellen. Het is mogelijk om op elke willekeurige functie een ontwikkelrapport te bieden dat inzicht geeft in de belangrijkste talenten (op basis van gedrag) die nodig zijn om de functie goed uit te oefenen. Daarnaast zijn er nog vele inzichten zoals veerkracht en leerstijl die in het rapport naar voren komen.

Agile

Bedrijven hebben deze (ICT) methode overgenomen om aan hun reguliere proces eenzelfde invulling te geven. Dit vergt een nieuwe houding van medewerkers daar de manier van werken voor de medewerkers wezenlijk anders wordt. Ze gaan deel uit maken van een (Agile) team waarin op bv. weekbasis zaken opgeleverd dienen te worden. Hiermee wordt aanspraak gemaakt op andere (extra) competenties dan voorheen, zoals bv. flexibiliteit, samenwerken, proactief, ondernemend.

Met de Profilizer "Personal agility scan" kan inzichtelijk worden gemaakt welke competenties aanwezig zijn binnen een individu. Hierdoor is het mogelijk om de inschatting te maken per individu op de slagingskans van het werken in een Agile omgeving of waar enige ondersteuning of training nodig is om dit te bereiken.

Gebruik makend van de Profilizer "Agile teamscan" is het mogelijk om inzicht te krijgen in de samenstelling van een team op competentie niveau. In de teamscan wordt duidelijk aangegeven welke competenties, goed ontwikkeld zijn, latent aanwezig zij of interventie behoeven. Ook kan men met de teamscan teams herindelen op basis van de competentieverdeling.

Mocht een organisatie over willen gaan naar Agile werken, dan is er de mogelijkheid om met de Profilizer "Agile coastline" op voorhand inzicht te krijgen of met het (totale) personeelsbestand dit ook haalbaar is alvorens het te implementeren, de Coastline wordt geleverd met uitvoerig advies.

Klik voor hier meer informatie.