Het gaat om mensen, hun talenten en mogelijkheden.

Match human capital en organisatievraagstukken --> Het Kustlijn Model!

Voor top management in 1 oogopslag stuurinformatie vanuit de aanwezige talenten in de organisatie gekoppeld aan de organisatorische vraagstukken zoals:

  • Hoe kunnen we de huidige visie en doelstellingen realiseren met het huidige personeelsbestand?
  • Kunnen wij opleiding en training gebruiken om onze medewerkers in staat te stellen onze doelstellingen te halen?
  • Vroeger ging de telefoon bij ons bedrijf met vragen van klanten en nu gaat de telefoon niet meer. Wat moeten we doen met ons personeel en trainingen en profielen voor selectie van nieuwe collega's?

Het Kustlijnmodel maakt inzichten mogelijk om antwoorden te kunnen formuleren. In 1 oogopslag wordt het human capital zichtbaar. Voor het topmanagement wordt grafisch inzichtelijk wat de sterktes, ontwikkelpunten en interventiepunten van de gemeten groep weergegeven om er voor de zorgen dat de visie van de organisatie is gekoppeld aan het menselijk potentieel.

Het model kan worden gebruikt om het menselijk kapitaal te richten op de organisatie- (afdelings-, divisie-, project-, functie-)doelen. Daarnaast kunnen op hoofdlijnen ontwikkelprogramma's gedefinieerd en organisaties worden ontworpen.

Klik hier voor meer informatie over het kustlijn model.