Haal bij mensen eruit wat er in zit

Transitie: loopbaan en re-integratie vraagstukken

Iedereen is multi getalenteerd. Het kan zijn dat deze talenten niet onderkent worden. Als je 20 jaar lang een bepaalde functie of vergelijkbare functies hebt uitgevoerd, dan kan het lastig zijn om een beeld te hebben bij andere functies in het maatschappelijke verkeer die goed bij jouw talenten zouden kunnen passen. Die zijn er zeer zeker wel.

Daarnaast is het bij re-integratie vraagstukken (en ten dele ook bij loopbaanvraagstukken) belangrijk om inzage te krijgen in de sleutels die eraan bij kunnen dragen om niet in dezelfde patronen als in het verleden terecht te komen.
Kortom perspectief en reflectie bieden zijn belangrijke onderwerpen in loopbaan en re-integratie fases.

Klik hier voor meer informatie over het loopbaanrapport en het re-integratierapport.