Gedrag is een effectieve voorspeller van succes

News

11

05

People Analytics kan niet zonder Human Analytics

People analytics kan niet zonder Human analytics

Veel bedrijven willen meer weten en hun voordeel halen uit het verkrijgen van informatie over het aantal FTE's vs de omzet, ziekteverzuim, loonkosten etcetera is een ware hype geworden. Het lijkt of er geen bedrijf meer zonder kan. Dat het arbeid intensief is, is een feit. Diverse disciplines binnen de organisatie, denk aan HR, ICT, psychologen en data analisten, zijn betrokken en erg druk om de juiste gegevens te kunnen presenteren. Daarmee zijn we er nog niet want na de gepresenteerde cijfers komen we op het punt dat er ook nog conclusies uit getrokken dienen te worden en daarna weer gerichte (verbeter) acties.

Al met al een hele klus, maar eenmaal geïmplementeerd levert het de nodige voordelen op en vooral essentieel inzicht waar het tot voorheen aan ontbrak.

Maar dit zijn de harde cijfers over de prestaties van de collega's en onszelf. Dit is niet afdoende om uiteindelijk de juiste opbrengst te genereren. Neem bijvoorbeeld het aanpakken van het ziekteverzuim nadat blijkt dat deze hoger dan het landelijk gemiddelde ligt. Dit wordt herleid vanuit de keiharde feiten. Maar hoe gaan we (HR) hier nu maatregelen op treffen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, dat zeggen de cijfers, maar wat moeten we gaan doen?

Alleen People analytics? Niet genoeg!
Om de juiste beslissingen te nemen zijn de eerdergenoemde keiharde feiten niet afdoende. Men wil inzicht in de mens en dan met name hoe deze zich voelt. Zit hij/zij wel goed in zijn/haar vel, zijn er externe factoren die ervoor zorgen dat de productiviteit daalt, of erger nog 0,0 is bij ziekte. Is de vraag van de functie misschien wel te hoog voor de persoon, of erger nog, te laag.
Allemaal vragen die beantwoord dienen te worden om een goed beeld naast de keiharde cijfers te krijgen en de juiste oplossingen aan te dragen.

Human analytics hebben we nodig
Hiervoor hebben we naast People Analytics ook Human Analytics nodig. De Human analytics komen voort uit het diagnosticeren van de medewerkers waaruit de benodigde gegevens gedestilleerd kunnen worden.
Door Human analytics worden psychologische inzichten gekoppeld aan harde feiten zoals ziekteverzuim, maar ook bijvoorbeeld verkoopcijfers. Als voorbeeld kan inzichtelijk gemaakt worden wat de best scorende gedragskenmerken zijn van de best functionerende verkoper. Dit kan weer als graadmeter gebruikt worden voor selectie van nieuw te werven verkopers of ondersteuning bieden aan collega verkopers. Hierdoor zal de perfomance, en dus de verkoopcijfers, aanzienlijk verbeteren, te meer omdat gedrag een belangrijke voorspeller van succes is.
Human analytics analyses worden door diverse partijen aangeboden. Hierbij dienen we te letten op wat voor inzichten ze kunnen bieden, bruikbaarheid, de tijd die gemoeid gaat met het invullen van de meting, de (gevalideerde) houdbaarheid van de meting en het gebruiken van de data voor diverse doeleinden, denk bij dit laatste aan onderlinge relaties, team samenstellingen, organisatie brede inzichten, en dit zowel online als in rapporten.

L&D Support levert Human analytics analyses met de Online Profilizer Methode. Deze methode kan vanuit 1 meting diverse inzichten bieden, op individuele inzichten (selectie-, ontwikkel- loopbaan- coach rapportages), inzicht in (werk)relaties, Team samenstellingen en zelfs leerdoelen van een organisatie in transitie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u specifieke vragen, dan kunt u contact opnemen met Rob Daamen via 06-34709856 of rob@ldsupport.nl