Gedrag is een effectieve voorspeller van succes

News

09

01

Presteren vanuit gedrag en gevoed door kennis en vaardigheden

Enorme vraag naar psychologische hulp, coaching, training en begeleiding
In de psychotherapie diepen we de identiteit niet meer op uit ons backoffice maar helpen de
persoon in zijn frontoffice met zijn kwetsbaarheden in sociaal opzicht te leven. De toegenomen
gevoeligheden van mensen in deze westerse wereld als gevolg van de verminderde
psychologische defensies weerspiegelt zich ook in de enorme vraag naar psychologische hulp,
coaching, training en begeleiding.
Uiteindelijk presteren mensen niet met hun persoonlijkheid, niet met hun identiteit
maar met hun gedrag gevoed door kennis en vaardigheden

Op het werk
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de persoonlijkheidsanalyses, training en beïnvloeding
van werknemers en managers? In de werksituatie is het dus bepaald niet verbazingwekkend dat
werknemers in hun bedrijven worden aangesproken op hun persoonlijkheid en dat de markt van
training en ontwikkeling zich in het bedrijfsleven, in de overheid, in de zorg en in het onderwijs
heeft genesteld. De vraag is echter of persoonlijkheidsanalyses op het werk wenselijk zijn en hoe
het gesteld is met de persoonlijke veiligheid. Selectieonderzoek laten we in dit verband even
buiten beschouwing.

Mensen presenteren niet met hun persoonlijkheid en identiteit
Mensen worden in de regel ingehuurd door bedrijven en organisaties om een bepaalde taak te
volbrengen. In ruil daarvoor krijgen ze een beloning meestal in geld uitgedrukt. Voor het
volbrengen van die werkzaamheden zijn vaak specifieke kennis en vaardigheden verworven via
opleiding en training vereist. In het selectieproces zal hiermee rekening worden gehouden.
Uiteindelijk presteren mensen niet met hun persoonlijkheid, niet met hun identiteit maar met
hun gedrag gevoed door kennis en vaardigheden. Menselijk gedrag is een functie van de directe
sociale, culturele, fysische en klimatologische omstandigheden. En van de persoonlijkheid. Deze
persoonlijkheid is het product van in de levensloop samen opgetreden biologische, fysiologische,
psychologische en sociaal-culturele condities.

Klik hier voor hele whitepaper Persoonlijkheidsanalyses