Gedrag is een effectieve voorspeller van succes

Voorspellers van succes en schaalbaarheid van inzichten

Inzicht in te verwachten gedrag en veerkracht ontbreekt vaak bij het optimaliseren van de talenten van professionals binnen een organisatie. En dit zijn de belangrijke voorspellers van toekomstig succes. De Profilizer talentenmeting maakt dit nauwkeurig en objectief inzichtelijk voor zowel de professionals als de organisatie.

Het is cruciaal om op de juiste momenten over de juiste inzichten in talenten te beschikken. De Profilizer Methode is schaalbaar en biedt op basis van de talentenmeting inzichten voor:

  • Individuele trajecten bij -> Selectie - Coaching & Ontwikkeling en Transitie
  • Werkrelaties tussen 2 personen -> Relatie model inzichten
  • Team optimalisatie trajecten -> Team scan
  • Inzichten voor HR -> Vragen over populaties en kenmerken
  • Organisatie vraagstukken -> Kustlijn model inzichten

Klik hier voor meer achtergrond informatie over de verschillende Profilizer Methode mogelijkheden.

Waarom gebruik maken van talentenmetingen?

Talentenmetingen zijn krachtige tools om te gebruiken bij talent mangement en HRM trajecten: Van selectie, tot transitievraagstukken en van employee journey tot duurzame inzetbaarheid. Het helpt bij:

Verbeteren van besluiten met betrekking tot selectie, promotie en opvolging
• Vermindering van personeelsverloop
• Vergroting van binden en boeien van medewerkers
• Focus op juiste training en vervullen persoonlijke leerbehoefte
• Verbetere van de onderlinge werkrelaties
• Verhogen van de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers
• Verbeteren onderlinge samenwerking en arbeidsplezier

Wetenschappelijke validatie

Learning & Developing (L&D) Support International Products is het moederbedrijf en opgericht in Nederland in 1990 als innovatief organisatie-adviesbureau. Onze focus ligt altijd op mensen, op hun mogelijkheden van vandaag en voor de toekomst. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om te helpen individuen en organisaties hun potentieel te laten bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat als mensen betrokken zijn bij activiteiten die passen of waar ze goed voor te ontwikkelen zijn, ze meer tevreden zijn, meer zelfvertrouwen hebben en productiever zijn.

L&D Support werkt vanuit een wetenschappelijk validatie.

Ons model voldoet aan het EFPA beoordelingsmodel en de talentenmeting is geschikt bevonden voor gebruik in de genoemde toepassingsgebieden. Voor extra achtergrondinformatie: neem contact op met ons.