Wetenschappelijk gevalideerde talentenmeting met inzichten voor individu, relatie, team en organisatie

Vorige slide Volgende slide
Het gaat om mensen, hun talenten en mogelijkheden.

Het benutten van talenten is even belangrijk als lastig!

De Profilizer Methode, met als basis de gedragsmeting, helpt bij:

  • Beperking van mismatches bij aannames
  • Ondersteunen bij ontwikkelen van talenten
  • Agile manier van werken bevorderen
  • Perspectieven te bieden bij loopbaanvraagstukken
  • Verzuimreductie en verhoging productiviteit
  • Bijdragen leveren aan optimale onderlinge samenwerking
  • Het voorkomen van onderlinge conflicten
  • Creëren van optimale teamsamenstelling
  • Meer grip op talentenpotentieel voor HR en Management
/documents/Profilizer%20NL/OPM-brochure.pdf

Klik hier voor meer informatie over OPM - online Profilizer Methode - als HR Magic Box

Klik hier voor een afspraak voor een demo

Klanten die gebruik maken van de Profilizer inzichten

Warande zorg
Gradus Groep HRM Services
Bierens Advocaten
Mobiliteit Noord
Progressional People
WePowerPeople
OOMT - Vandaag weten waar je morgen staat
Gemeente Amsterdam
Rotterdamse Tank Rederij
HR Strategen
TalentMapper
PROCOACH
Civilion
Chain Technical Solutions
Rabobank
HilverZorg
Huiskes Kokkeler Autogroep
Cordaan
NUON
Facilicom
Fitale Meerwaarde inzicht
BMW
Innovam
radarVertige
Merck
KIA
Van Mossel Automotive